Omat käskyt

11.5.2017

Jossain vaiheessa elämää alkoi kansakoulussa läpi käydyt ja rippikoulussa tentatut 10 käskyä vaikuttaa vanhentuneilta. Katekismuksessa annetut selitykset eivät enää tuntuneet vastaavan nykyisyyttä. Siispä tein omat käskyni, joiden mukaan ole yrittänyt elää – unohtamatta niitä alkuperäisiäkään.

1.       Ole se mikä olet äläkä anna minkään hallita itseäsi

Pyri olemaan oma luonteva itsesi äläkä toteuta mitään roolia. Älä myöskään anna minkään tulla hallitsemaan omaa elämääsi, on se sitten ympäristön painostus, ”maan tapa”, alkoholi, huumeet, pelaaminen tai mikä tahansa muu riippuvuus.

 

2.       Älä kanna kaunaa

Kauna ja vihanpito vievät turhaa energia ja haittaavat keskittymistä positiivisiin ja kehitystä edesauttaviin asioihin. Anteeksianto tuo rauhan.

 

3.       Erota arki ja juhla toisistaan

Opi sietämään arkea. Juhla ei tunnu juhlalta, jos se on samanlaista kuin arki.Elämän muissakin asioissa pätee sama lainalaisuus. Tärkeät asiat täytyy saavuttaa ponnistelemalla ja voittaa itselleen, jotta niistä saisi parhaan ilon. Jatkuva välitön tarpeentyydytys latistaa ilon nautinnoista.

 

4.       Huolehdi apua tarvitsevista

Ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet selvitä elämässä johtuen terveydentilasta, yhteiskuntaluokasta, lapsuus- ja nuoruusiän kehityksestä ym. Lisäksi kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, josta ei omin voimin selviä. Monet tarvitsevat suoranaista apua tai ainakin tukea ottaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

 

5.       Arvosta elämää sen kaikissa muodoissa

Jokainen elollinen olento on ansainnut paikkansa maailmankaikkeudessa. Kaikki niistä eivät vaikuta miellyttäviltä tai ole täydellisiä. Niitä pitää kuitenkin sietää. Erilaisuus on rikkautta, jos sen kanssa oppii elämään sopusoinnussa.

 

6.       Nauti seksuaalisuudesta alistamatta muita

Seksuaalisuus on tärkeä nautinnon ja hyvinvoinnin lähde. Tyydyttävä seksi on omasta tahdosta lähtöisin. Siihen ei tule uhrautua eikä siihen pidä toista pakottaa tai painostaa. Ihmisellä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja koskemattomuuteensa tai haluunsa tavoitella nautintoa.

 

7.       Älä ota toisen omaisuutta ilman lupaa

Toisen omaisuuden ottaminen käyttöönsä tai sen tuhoaminen ilman lupaa ei ole eettistä toimintaa. Tähän on verrattavissa myös omaisuuden hankkiminen epärehellisin keinoin huijaamalla tai keinottelemalla. Älä painosta muita oman edun tavoittelun nimissä.

 

8.       Arvosta totuutta

Pyri tunnistamaan, milloin asiat ovat oikein ja totuudenmukaiset. Pysy itse totuudessa, kun esität asioita eteenpäin. Huonokin totuus on kuitenkin aina parempi ja kestävämpi kuin hyvä vale ja sen kanssa eläminen on kevyempää.

 

9.       Minkä teet, tee se täydellä sydämellä

Tehdessään työtä motivoitunut työntekijä tuntee olevansa tarpeellinen. Joskus työ saattaa tuntua vähäpätöiseltä ja tarpeettomalta ja työn jälkikin on sen mukaista. Lähtökohtaisesti kaikki työ on tärkeää. Muuten sitä ei tehtäisi. Teetpä mitä tahansa tee työsi aina niin hyvin, että voit esittää muille ylpeänä sen tulokset. Työssään onnistuminen hivelee itsetuntoa.

 

10.   Älä kadehdi mitään toiselle kuuluvaa

Kateus on hyväksi jos se on motivoivaa. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa niin voimakkaita ja pitkäkestoisia negatiivisia tunteita, että se valtaa koko elämän, lamauttaa, tai saa toimimaan toisen ihmisen vahingoksi. Yritä päästää irti katkeruudesta ja iloita siitä mitä sinulla on. Ehkä ajan myötä sydämesi oppii taas pakahtumaan onnesta.