Súomen kielen rappio?

20.4.2017

Onko suomen kieli kuihtuva kieli?

Suomen kieli on kaunis ja murteineen sekä taivutusmuotoineen rikas kieli. Mieleeni on noussut huoli sen säilymisestä. Englanti soluttautuu kielen joka alueelle. Se tulee ja jyrää matalaksi hyvätkin suomenkieliset ilmaukset ja kielen nyanssit. Koneella tehtävä käännös on toki suomen kielen erikoisuuksien takia hankalaa, mutta kieli köyhtyy, kun sitä ei osata käyttää.

On vaarallinen asenne olla välittämättä oikeakielisyydestä sillä varjolla, että kaikki muutenkin ymmärtävät asian. Yhdyssanavirheet, possessiivisuffiksien pois jättäminen, kaksoispassiivin käyttö ym. ovat tulevaisuudessa varmaankin yleisesti viljelty tapa ja niin ollen tullaan hyväksymään kirjakielen mukaiseksi käytöksi.

Kieli kehittyy aikakaudesta toiseen. Ihmiset käyttävät sitä ajan muotivirtausten mukaisesti ja aikaan nähden parhaaksi katsomallaan tavalla. Ärsyttävää tai ei - kehitystä on vaikea jarruttaa. Silti toivoisi, että kieli kehittyisi rikastuen eikä köyhtyen.